Vybavenie

Prebíjacie vozidlo

Čistiaci tlak 300 Bar. na dĺžku 80 metrov. Čistenie veľkých hlavne exteriérových potrubí do priemeru 400 mm – najčastejšie využitie: hlavné potrubia ústiace z budov do žúmp alebo miestnej kanalizácie, pričom v danom prípade nie je potrebné ani napojenie sa na elektrickú energiu alebo prítok vody, nakoľko vozidlo disponuje s nádržou 800 litrov vody. Ďalšie využitie je čistenie obecných a mestských hlavných ako aj vedľajších kanalizačných potrubí. Jedná sa o vysokotlakový stroj nemeckej výroby zn. IBOS, s prietokom vody až 70 litrov / 1 minútu. Všestranné využitie pri všetkých druhov potrubia.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubia

Vyčistíme Východ – čistenie a revízia kanalizácií a potrubia

WAP – 220 V zn. Kranzle

Čistiaci tlak 200 Bar. na dĺžku 30 metrov. Čistenie malých hlavne interiérových potrubí do priemeru 100 mm – najčastejšie využitie v miestach, kde nie je 380 V, rodinné domy, kuchyne, kancelárie, banky, malé prevádzky apod. (umývadla, WC, pisoáre, podlahové žľaby – odtokové guličky a pod.) V tomto prípade je nutné zabezpečiť prítok studenej vody. (bežná vodovodná batéria)

WAP – 380 V zn. Kranzle

Čistiaci tlak 250 Bar. na dĺžku 30 metrov. Čistenie interérových stredne veľkých potrubí do priemeru do 200 mm – najčastejšie využitie: rodinné domy, kuchyne, kancelárie, banky, malé prevádzky apod. (umývadla, WC, pisoáre, podlahové žľaby – odtokové guličky a pod.) V tomto prípade je nutné zabezpečiť prítok studenej vody. (bežná vodovodná batéria)

WAP + elektrický generátor

Čistiaci tlak 250 Bar. na dĺžku 30 metrov. Čistenie stredne veľkých potrubí do priemeru 200 mm – najčastejšie využitie: rodinné domy, kuchyne, kancelárie, banky, malé prevádzky, bytové domy, multifunkčné a polyfunkčné budovy apod. (umývadla, WC, pisoáre, podlahové žľaby – odtokové guličky a pod.) V tomto prípade je nutné zabezpečiť prítok studenej vody. (bežná vodovodná batéria).

Kamerový systém

Kamerovým systémom pre detegovanie problému (poškodenie potrubia, čoho následkom môže dochádzať’ k častým a opakovaným poruchám a k havarijným stavom) a monitorovanie celého potrubia.

Sací mechanizmus zn. FANTOM

Profesionálnym dvojmotorovým sacím mechanizmom zn. FANTOM s výkonom 2400 Wattov, dokážeme jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie a hlavne dôkladnejšie vyčistiť úzke priestory od nánosov hliny, štrku, sutiny, lístia, vody, vyplavených nánosov a pod. (najčastejšie využívaný pri čistení dažďových zvodov a pri čistení interiérových potrubí, kedy počas čistenia zanesenej a upchatej kanalizácie dochádza k vyplavovaniu nežiadúceho sedimentu na povrch, ktorý týmto sacím mechanizmom pozbierame, a po našej práci nenecháme žiaden bordel a nečistotu)

Výkonné čerpadlá

Viacerými výkonnými čerpadlami na prečerpávanie vody zo zatečených kanalizačných šácht a pod. Naším zákazníkom dokážeme vytiahnúť zatečené šachty, plné žumpy a septiky.