Monitoring potrubia

Monitoring potrubia, monitorovanie kanalizácie, monitoring upchatých odpadov

Kamerový monitoring potrubia
+ presné označenie poškodeného miesta v potrubí pomocou GPS lokalizácie
+ odovzdanie video nahrávky zákazníkovi pre jeho ďalšiu archiváciu

GPS lokalizácia kanalizačného potrubia (trasovanie potrubia – v prípade že neviete kade vedie kanalizačné potrubie v interiéri ako aj v exteriéri)

0948 201 470

Naše služby

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Krtkovanie, čistenie potrubia

Krkovanie aj veľmi znečisteného potrubia a kanalizácie. Krtkovanie profesionálnou technikou.

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Monitoring potrubia

Monitorovanie potrubia profesionálnou kamerou. Sondovanie vizuálne nedostupných častí potrubia.

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Prevencia

Preventívny monitoring kanalizačných systémov. Prevencia zložitých havarijných stavov.

Monitorovanie potrubia 24 hodín denne na celom Východe SR

Monitoring a čistenie kanalizácii, monitorovanie odtokov, vysokotlakové čistenie odpadov. monitoring upchatého potrubia.

Naše krtkovacie a monitorovacie vozidlo poskytuje vysoký pracovný tlak a je vhodné pre monitorovanie aj vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Vysokým tlakom vody prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky.

Kvalitné čistenie a monitorovanie veľmi znečistených a starých odpadov a kanalizácií bez použitia chemických látok.

Monitorovanie a vysokotlakové čistenie (krtkovanie) kanalizácií v domácnosti a monitoring v priemyselných objektch.

Poskytujeme lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným monitorovaním kanalizácie (príp. krtkovaním), ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Monitoring v domácnostiach, obytných blokoch, krtkovanie vo firmách, výrobných fabrikách, krtkovanie v reštauráciách, školách a škôlkach

 • Monitoring domových a bytových odpadov, stúpačiek
 • Monitorovanie odpadov
 • Monitoring potrubia
 • Čistenie WC odtokov, pisoárov
 • Čistenie kuchynských drezov
 • Krtkovanie odtokov vaní
 • Čistenie sifónov
 • Prebíjanie umývadiel, odpadových guličiek
 • Čistenie strešných zvodov
 • Monitorovanie upchatých stúpačiek v bytových domoch
 • Upchaté a znečistené domové prípojky
 • Monitoring priemyselnej kanalizácie
 • Monitoring odtokových potrubí
 • Monitoring kanalizačných odpadov
 • Monitorovanie kanalizačných prípojok
 • Monitoring kanazlizácií priemyselných objektov
 • Čistenie tukových usadenín z potrubia
 • Prebíjanie drenáží a odvodňovacích systémov
 • Monitorovanie upchatých kanálov

Profesionálne vybavenie

 • Krtkovancie a monitorovacie vozidlo
 • Kamerový systém
 • Vysokotlakové čistenie zariadeniami WAP
 • Profesionálne vysávače
 • Vysokovýkonné čerpadlá
 • Elektrický generátor
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Referencie

monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia
monitoring, monitoring kanalizacie, monitoring odpadov, monitoring potrubia

Vyberáme z množstva spokojných zákazníkov

Zobraziť referencie