Čistenie odpadov a odtokov

Čistenie potrubia 24 hodín denne na celom Východnom Slovensku

Vysokotlakové čistenie odtokov vysokotlakovým prúdom vody.

Profesionálne vybavenie a odborný servisný zásah našich vyškolených technikov zaručí odstránenie havarijného stavu takmer u 100% zákazníkov, čím sa radíme na Východnom Slovensku medzi najlepších.

Máme špičkové vybavenie na odstránenie vodného kameňa a koreňov v potrubí.

Používame vysokotlakové krtkovanie potrubia, mechanické krtkovanie, frézovanie potrubia od vodného kameňa a koreňov.

Novinkou je sanácia potrubia nanesením epoxidovej vrstvy, ktorá zacelí netesnosti a vyhladí steny rúry, čím zvýši ich priechodnosť bez potreby výmeny celého potrubia.

Naše pretlakové vozidlo poskytuje skutočný pracovný tlak 150 barov pre použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Táto čistička pretlači potrubím 80 metrov vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá vysokým tlakom vody prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčisti potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu – úplne bez použitia škodlivých chemikálii.

Výkon: Skutočný pracovný tlak 150 barov a prietok vody 70 litrov / 1 min. zaručí rýchle a účinné vyčistenie potrubí.

Ľahká hadica: Hadica s nylonovým opletením má výrazne nižšiu hmotnosť a vyššiu pružnosť bez toho, aby sa znížila jej tuhosť. Osová posuvná sila tak môže poháňať hadicu hlbšie do potrubia.

Touto našou službou ponúkame hlavne lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným vysokotlakovým prečistením (príp. kamerovým zmonitorovaním), ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Jednou z našich veľmi nápomocných a oceňovaných služieb pre zákazníkov sú aj poradenské služby priamo na mieste, týkajúce sa udržiavania priechodného a čistého potrubia, pričom Vám, príp. Vášmu pracovníkovi vysvetlíme prečo dochádza k samotnému zaneseniu a upchatiu Vášho potrubia, a ako tomu v budúcnosti predísť a svojpomocne udržiavať potrubie prevádzky schopné aj naďalej. Z našich dlhoročných skúsenosti v tomto obore odporúčame preventívne čistenie starého kanalizačného potrubia min. 1 krát za 2 roky, čím predídete havarijným stavom s následkom odstavenia prevádzky a možným rozsiahlym a finančne nákladným škodám.

Kvalitné krtkovanie usadenín v odpadových potrubiach a kanalizáciách, ktoré sú silne znečistené a staré, vykonávame bez použitia chemikálií.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubia
Čistenie odpadu

Čistenie odpadov a odtokov najčastejšie vykonávame v domácnostiach, obytných blokoch, firmách, výrobných fabrikách, reštauráciách, školách, škôlok, jedálni a pod. ako napr:

 • Čistenie domových a bytových odpadov, stúpačiek
 • Čistenie WC odtokov, pisoárov
 • Čistenie kuchynských drezov
 • Čistenie vaní
 • Čistenie sifónov
 • Čistenie umývadiel
 • Čistenie strešných zvodov
 • Čistenie upchatých stúpačiek v bytových domoch
 • Čistenie a znečistené domové prípojky
 • Čistenie priemyselnej kanalizácie
 • Čistenie odtokových potrubí
 • Čistenie kanalizačných odpadov