Čistenie odpadov

24 hodín denne na celom Východnom Slovensku.

Vysokotlakové čistenie odpadov a odtokov vysokotlakovým prúdom vody.

Naše pretlakové vozidlo poskytuje skutočný pracovný tlak 3000 psi (205 barov) pre použitie vo veľkých komerčných a priemyselných aplikáciách. Táto čistička pretlači potrubím 80 metrov vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá vysokým tlakom vody prestrieka kalové, mydlové, tukové a sedimentové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčisti potrubie, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú voľnú prietokovú kapacitu – úplne bez použitia škodlivých chemikálii.

Výkon: Skutočný pracovný tlak 3000 psi (205 barov) a prietok vody 70 litrov / 1 min. zaručí rýchle a účinné vyčistenie potrubí.
Ľahká hadica: Hadica s nylonovým opletením má výrazne nižšiu hmotnosť’ a vyššiu pružnosť’ bez toho, aby sa znížila jej tuhosť’. Osová posuvná sila tak môže poháňať’ hadicu hlbšie do potrubia.

Touto našou službou ponúkame hlavne lacnejšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu alternatívu obnovenia celého kanalizačného systému dôkladným vysokotlakovým prečistením (príp. kamerovým zmonitorovaním), ako časovo rozsiahlu a finančne nákladnú výmenu starého potrubia za nové potrubie.

Jednou z našich veľmi nápomocných a ocenených služieb pre zákazníkov sú aj poradenské služby priamo na mieste, týkajúce sa udržiavania priechodného a čistého potrubia, pričom Vám, príp. Vášmu pracovníkovi vysvetlíme prečo dochádza k samotnému zaneseniu a upchatiu Vášho potrubia, a ako tomu v budúcnosti predísť a svojpomocne udržiavať potrubie prevádzky schopné aj naďalej. Z našich dlhoročných skúsenosti v tomto obore doporučujeme preventívne čistenie starého kanalizačného potrubia min. 1 krát za 2 roky, čím predídete havarijným stavom s následkom odstavenia prevádzky a možným rozsiahlym a finančne nákladným škodám.

Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubia
Vyčistíme Východ - čistenie a revízia kanalizácií a potrubia

Čistenie odpadov najčastejšie vykonávame v domácnostiach, obytných blokoch, firmách, výrobných fabrikách, reštauráciách, školách, škôlok, jedálni a pod. ako napr:

Čistenie domových a bytových odpadov, stúpačiek
Čistenie WC odtokov, pisoárov
Čistenie kuchynských drezov
Čistenie vaní
Čistenie sifónov
Čistenie umývadiel
Čistenie strešných zvodov
Čistenie upchatých stúpačiek v bytových domoch
Čistenie a znečistené domové prípojky
Čistenie priemyselnej kanalizácie
Čistenie odtokových potrubí
Čistenie kanalizačných odpadov