Detekcia úniku vody a lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia

Naša spoločnosť na základe vysokého dopytu našich zákazníkov rozšírila naše služby aj lokalizáciu úniku vody na mestských a obecných vodovodoch, rozvodov vody v rodinných domoch, kúreniach a tlakových kanalizácii.

Na presnú lokalizáciu používame vysoko kvalitný prístroj nemeckej výroby, a to SebaKMT Hydrolux HL 7000, ktorý pracuje na základe elektroakustickej metóde vyhľadania úniku vody, ako aj na vodíkovej metóde úniku vody.

Nadmerne zvýšená spotreba vody, neustále sa točiaci vodomer či pokles tlaku v rozvodoch kúrenia naznačujú neželaný únik vody v tlakovom systéme. Kombináciou elektroakustickej a vodíkovej metódy dokážeme zamerať únik vody takmer všade a na každom rozvode, či už sa jedná o vodovod, kúrenie alebo kanalizáciu. Týmito spôsobmi dokážeme zamerať každý únik na potrubí, či už v interiéry (rodinný dom, byt) alebo exteriéry (priemyselný objekt, prevádzkové priestory)

Diagnostické práce vykonávame 7 dní v týždni
podľa potreby našich zákazníkov.
Elektroakustická a vodíková lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia

Elektroakustická a vodíková lokalizácia porúch rozvodov vody a kúrenia

Akustická metóda

Akustické zariadenie je unikátne zariadenie pre vyhľadávanie a dohľadávanie poruchy odposluchom. Zariadenie sa skladá z niekoľkých typov mikrofónov na rôzne prostredia, ktoré sa prikladajú priamo na potrubie alebo na povrch po trase vedenia a počúvajú sa ruchy spôsobené únikom do podložia z poškodeného potrubia, ktoré sa aj graficky zobrazujú na prístroji .

Následné porovnanie z rôznych miest rozvodov potrubia umožňuje technikovi určiť miesto úniku.

Vodíková metóda

Vodíková metóda vyhľadávania poruchy – úniku vody je dômyselný spôsob vyhľadávania poruchy, využívajúci plyn z obsahom H2 na citlivé poruchy v miestach, kde iná metóda zlyháva (najčastejšie sa táto metódy využíva pri dohľadávaní na plastovom potrubí). Plyn s obsahom vodíka sa naplní pod prevádzkovým tlakom do potrubia a prípadné úniky sa skenujú na povrchu pod ktorým sa nachádza poškodený potrubný rozvod.

Tento spôsob sa využíva zväčša pri únikoch na rozvodov v novostavbách, ako sú poruchy plastových vodovodov, zdravotechniky, podlahových kúrení, a pod. Vodíková metóda je ako stvorená pre Interiérové poruchy s malou intenzitou a v exteriéry pre prípady, kde by sa iná metóda nedala efektívne aplikovať.

Korelačná metóda

Korelačná metóda sa využíva na dlhých rozvodoch mestskom alebo obecnom vodovody príp. teplovode, požiarnej vode v závode a pod., kde určíme presné miesto úniku vody z potrubia.

 

Rýchle a presné určenie úniku vody