Vodoinštalácie

Kanalizácia, odpady, rozvody vody

Rekonštrukcie starej kanalizácie vrátane riešenia havarijných stavov. Inštalácia novej kanalizácie a rozvodov vody.

Služby:

  • Inštalácia novej kanalizácie a rozvodov vody
  • Rekonštrukcia starej kanalizácie a rozvodov vody
  • Riešenie havarijných stavov kanalizácie a rozvodov vody

Kanalizácia, odpady, rozvody vody – viac informácií

Kúrenie, radiátory, rozvody kúrenia

Opravy rozvodov kúrenia a výmena starých radiátorov. Riešenie havarijných stavov a inštalácia nových radiátorov a rozvodov kúrenia.

Služby:

  • Inštalácia nových radiátorov a rozvodov kúrenia
  • Výmena starých radiátorov a rozvodov kúrenia
  • Riešenie havarijných stavov radiátorov a rozvodov kúrenia

Kúrenie, radiátory, rozvody kúrenia – viac informácií