Montáž, oprava a výmena vodovodného potrubia

Oprava a rekonštrukcia starého vodovodného potrubia, montáž nového potrubia, vodoinštalácie

Rekonštrukcia a montáž vodovodného potrubia NON-STOP na celom Východnom Slovensku

0948 201 470

Vyhnite sa havarijným stavom

V prípade častejších porúch na tesnosti vodovodných rozvodov, je vhodné uvažovať o rekonštrukcii kanalizácie. Najčastejšia a najkvalitnejšia náhrada súčasného oceľového potrubia pre rozvod pitej vody je plast-hliník / ALPEX potrubie ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou a vnútorný vrch potrubia sa nezanáša. Tým sa zabraňuje zničením prietoku vody, zápachu a možným znečisteniam samotnej vody. Plast-hliníkové potrubie sa na rozdiel od iných ponúkaných materiálov pre výmenu rozvodov pitnej vody nekrúti a je absolútne tiché a odolné voči korózii. Pôvodné oceľové-pozinkované potrubia sú na rozvod vody na hranici svojej životnosti a v mnohých miestach dochádza k netesnostiam na vodovodnom aj kanalizačnom rozvode, čo následne zvyšuje vlhkosť okolitého prostredia. Vplyvom vlhkosti korodujú oceľové potrubia vody, pričom čiastočná oprava takéhoto potrubia je nákladná a len dočasná!

Vykonávame

  • výmenu rozvodov vody pre bytové a nebytové jednotky
  • montáž hlavných uzáverov vody
  • montáž prípojok vody
  • výmena uzatváracích ventilov na stúpačkách, bytových jadrách, priemyselných objektov, a pod
  • montáž sanity (WC, vodovodné batérie, sprchovacie kúty, vane) kompletážne práce

Rekonštrukcia vodoinštalácií, vodovodných potrubí a prípojok

Naša spoločnosť „vyčistíme východ“ sa okrem iného zaoberá aj rekonštrukciou vodoinštalácií, vodovodných potrubí a vodovodných prípojok. Vzhľadom k už nevyhovujúcim stavom potrubí ako na rozvode vody tak aj odpadov ktoré časom strácajú svoju životnosť ale aj funkčnosť si vyžadujú bezodkladnú rekonštrukciu.

Montážne práce

Kompletizovanie zariadení ako sú sanita, topné telesa a montáže filtračných jednotiek je taktiež našou doménou. Vzhľadom na ekonomickú stránku zariadení ponúkame aj montážne práce, nakoľko pôvodné zariadenia už nevyhovujú stanoveným normám a potrebám užívateľa. Vykonávame montáž termostatických ventilov na úsporu energii a riešenia na úžitkovosť.

Rozvody vody

  • U nás bežné potrubia na rozvod vody sú z pozinkovaných materiálov ktoré postupom času zanáša vodný kameň a ich prietok sa zanesením týmto kameňom znižuje až o 50%. Týmto sú spojené aj nepriaznivé vplyvy na poklesu tlaku vody, zanesením vodovodných batérií, filtrov, poškodzovaní zariadení ako sú práčky, umývačky, a pod.
  • Pri takomto potrubí sú dosť časté spôsobené vodným kameňom a nánosmi z potrubia, trhliny na rozvode vody ktoré spôsobujú havarijné stavy (vytopenie, odstávky vody, úrazy, poškodenie majetku a pod.)
  • Vo veľkom množstve prípadov sa aj funkčnosť ventilov ktoré by mali zachrániť situáciu a svojim uzatvorením zabrániť ďalším škodám sa stávajú nefunkčnými z dôvodu vodného kameňa a znečistením potrubia

Rekonštrukcia problémového potrubia a kanalizácií