Montáž, oprava a výmena radiátorov

Oprava a montáž radiátorov, rekonštrukcia kúrenia

Oprava a výmena radiátorov NON-STOP na celom Východnom Slovensku

0948 201 470

Rekonštrukcia vykurovania, výmena radiátorov a ventilov

Naša spoločnosť „vyčistíme východ“ sa okrem iného zaoberá aj rekonštrukciou vykurovacích obvodov. Vzhľadom k už nevyhovujúcim stavom potrubí ako na rozvode vody tak aj stav ventilov, ktoré časom strácajú svoju životnosť ale aj funkčnosť si vyžadujú bezodkladnú rekonštrukciu.

Montážne práce

Kompletizovanie zariadení ako sú topné telesá a montáže ventilov je taktiež našou doménou. Vzhľadom na ekonomickú stránku zariadení ponúkame aj montážne práce, nakoľko pôvodné zariadenia už nevyhovujú stanoveným normám a potrebám užívateľa. Vykonávame montáž termostatických ventilov na úsporu energií a riešenia na úžitkovosť.

Staré rozvody vody môžu za poškodenie radiátorov, potrubí a ventilov.

  • U nás bežné potrubia na rozvod vody sú z pozinkovaných materiálov ktoré postupom času zanáša vodný kameň a ich prietok sa zanesením týmto kameňom znižuje až o 50%. Týmto sú spojené aj nepriaznivé vplyvy na poklesu tlaku vody, zanesením radiátorových ventilov a v najhoršom prípade poškodenie samotného radiátora.
  • Pri takomto potrubí sú dosť časté spôsobené vodným kameňom a nánosmi z potrubia trhliny na rozvode vody ktoré spôsobujú havarijné stavy (vytopenie, odstávky vody, úrazy, poškodenie majetku a pod.).
  • Vo veľkom množstve prípadov sa aj funkčnosť ventilov ktoré by mali zachrániť situáciu a svojim uzatvorením zabrániť ďalším škodám sa stávajú nefunkčnými z dôvodu vodného kameňa a znečistením potrubia.

Výmena radiátorov a riešenie krízových stavov

Zabezpečujeme prevenciu vo forme rekonštrukcie vykurovania a výmeny starých potrubí radiátorov. V prípade krízovej situácie zabezpečíme materiál, vykonáme demontáž starých radiátorov, potrubí a ventilov a nainštalujeme nové radiátory.

Vykonávame

  • Montáž vnútorných rozvodov radiátorov
  • Montáž potrubí vykurovania
  • Výmenu radiátorov
  • Výmena a oprava starých ventilov
  • Rekonštrukciu vykurovania
  • Demontáž + montáž + dodávka materiálu

Rekonštrukcia problémového potrubia a rozvodov radiátorov