Mechanické čistenie plôch a povrchov kefou

Čistenie betónových povrchov, chodníkov a verejných priestranstiev

Čistenie umelých trávnikov + revitalizácia trávnikov

Čistenie antúk, bežeckých dráh, gumových multifunkčných ihrísk

Mechanické čistenie dlažby

Na mechanické čistenie používame vysoko efektívnu rotačnú kefu nemeckej výroby. Je to najúčinnejší spôsob na trhu pri mechanickom čistení povrchov od hrubej špiny.

Kefa šetrene bez chemických prípravkov dokáže z pomedzi škár dlažieb odstrániť trávu, burinu, hlinu, mach, plesne, huby a rôzne mechanické nečistoty AŽ do výšky 5 cm, ktoré na relatívne novej dlažbe vyzerajú zanedbane ba dokonca odpudivo.

Touto metódou čistenia odstránime z povrchu až 90% znečistenia!

Čistenie zámkovej dlažby

Vzhľadom k tomu že pri tejto metóde nepoužívame žiadne chemické prípravky vysušovadla a rozpúšťadla, je táto metóda šetrná k životnému prostrediu a zároveň aj cenovo dostupnejšia.

Touto metódou čistenia odstránime z povrchu až 90% znečistenia!

Výhodou skosenia kief na bočnej strane stroja je možnosť vyčistenie obrubníka a aj veľmi neprístupných miest medzi obrubníkom a dlažbou.

Odstránenie žuvačiek a iných nečistôt

Veľkou výhodou je aj narúšanie štruktúry rôznych mechanických fľakov, zvyškov farieb a hlavne žuvačiek.

V prípade narušenia jej povrchu a následným vysokotlakovým rotačným čistením odstránime samotnú žuvačku, následne miesto čistením farebne zjednotíme s ostatnou plochou a chodník bude po rokoch vizuálne ako nový, čo určite ocenia všetci chodci v meste.

Mechanické čistenie plôch a povrchov kefou

Miesta využitia rotačnej kefy

Chodníky - námestia - markoviská - detské ihriská

Ďalej parky, kruhové objazdy, priemyselné parky a rôzne iné

Mechanické (kefové) čistenie umelých trávnikov – revitalizácia

Vzhľadom nato, že disponujeme dvoma druhmi kief, dokážeme efektívne využiť túto metódu čistenia aj na vyčistenie umelej trávy + revitalizovanie.

Čistením vyberieme ubité znečistenie zpomedzi umelého vlákna a tým dosiahneme zmäkčenie samotného povrchu.

Estetické oživenie farieb trávnika.

Po tomto čistení už len povysávame danú nečistotu a trávnik môže naďalej slúžiť na ďalšie rekreačné účely a svojim vzhľadom ponúkať oddych v peknom čistom prostredí.

Pokiaľ je potrebné, vieme po prečistení prídavnou hlavicou rozosiať nanovo gumové granuly, ktoré poskutujú priľnavosť, stabilitu, obnovu energie a hlavne odolávanie nadmernému namáhaniu a predĺženie životnosti.

Mechanické (kefové) čistenie antúk a bežeckých dráh

Nakoľko náš stroj disponuje dvojitým nylónovým preložením kief cez seba dokážeme veľmi šetrne aplikovať túto službu aj na antukových ihriskách a bežeckých dráhach.

Dokážeme z povrchu odstrániť nežiadúce porasty, huby a plesne a tým zhodnotiť danú antuku opäť na ďalšie obdobie niekoľkých rokov.

Po tomto hĺbkovom čistení, už len stačí daný povrch udržiavať svojpomocne.