Kanalizácia, odpady, rozvody vody

Vyhnite sa havarijným stavom kanalizácie

V prípade častejších porúch na tesnosti vodovodných rozvodov, je vhodné uvažovať o rekonštrukcii kanalizácie. Najčastejšia a najkvalitnejšia náhrada súčasného oceľového potrubia pre rozvod pitej vody je plast-hliník, potrubie ALPEX, ktoré sa vyznačuje dlhou životnosťou. Vnútorný povrch potrubia sa nezanáša. Tým sa zabraňuje znížením prietoku vody, zápachu a možným znečisteniam samotnej vody. Plast-hliníkové potrubie sa na rozdiel od iných ponúkaných materiálov pre výmenu rozvodov pitnej vody nekrúti a je absolútne tiché a odolné voči korózii. Pôvodné oceľové-pozinkované potrubia sú na rozvod vody na hranici svojej životnosti a v mnohých miestach dochádza k netesnostiam na vodovodnom aj kanalizačnom rozvode. To následne zvyšuje vlhkosť okolitého prostredia. Vplyvom vlhkosti korodujú oceľové potrubia vody, pričom čiastočná oprava takéhoto potrubia je nákladná a len dočasná!

Vykonávame:

 • montáž a výmenu rozvodov vody pre bytové a nebytové jednotky
 • montáž hlavných uzáverov vody
 • montáž prípojok vody
 • montáž a výmena uzatváracích ventilov na stúpačkách, v bytových jadrách, v priemyselných objektov a pod.
 • montáž sanity (WC, vodovodné batérie, sprchovacie kúty, vane), kompletážne práce

Rekonštrukcia odpadových a kanalizačných potrubí, výmena ventilov

Spoločnosť Vyčistíme Východ sa okrem iného zaoberá aj rekonštrukciou vodoinštalácií, odpadových a kanalizačných potrubí. Vzhľadom k už nevyhovujúcim stavom potrubí ako na rozvode vody tak aj odpadov ktoré časom strácajú svoju životnosť ale aj funkčnosť si vyžadujú bezodkladnú rekonštrukciu.

Montážne práce

Kompletizovanie zariadení ako sú sanita, topné telesá a montáže filtračných jednotiek je taktiež našou doménou. Vzhľadom na ekonomickú stránku zariadení ponúkame aj montážne práce, nakoľko pôvodné zariadenia už nevyhovujú stanoveným normám a potrebám užívateľa. Vykonávame montáž termostatických ventilov na úsporu energii a riešenia na úžitkovosť.

Rozvody vody, vodovodné potrubie

 • U nás bežné potrubia na rozvod vody sú z pozinkovaných materiálov, ktoré postupom času zanáša vodný kameň a ich prietok sa zanesením týmto kameňom znižuje až o 50%. Týmto sú spojené aj nepriaznivé vplyvy na poklesu tlaku vody, zanesením vodovodných batérií, filtrov, poškodzovaní zariadení ako sú práčky, umývačky, a pod.
 • Pri takomto potrubí sú dosť časté spôsobené vodným kameňom a nánosmi z potrubia, trhliny na rozvode vody ktoré spôsobujú havarijné stavy (vytopenie, odstávky vody, úrazy, poškodenie majetku a pod.)
 • Vo veľkom množstve prípadov sa aj funkčnosť ventilov ktoré by mali zachrániť situáciu a svojim uzatvorením zabrániť ďalším škodám sa stávajú nefunkčnými z dôvodu vodného kameňa a znečistením potrubia

Odpady a kanalizácia

Rozvody odpadov sú u nás prevažne z liatiny. Liatina má tú veľkú tendenciu udržiavať na stenách nečistoty a tým nanášať na seba nánosy kalu a nečistôt. Riešením je prečistenie odpadov ale je to len dočasné riešenie, ktoré pri opakovanom riešení problému je nákladnejšie. Nakoľko sa na liatine bude neustále nanášať kal a nečistoty. Liatinové potrubie je drsné z vnútornej strany a to je jeho najväčšia nevýhoda. Toto potrubie je dosť náchylné na praskanie po jeho celej dĺžke, čiže ani častým prečistením sa nezabráni poruche, ktorá určite príde.

Pre rekonštrukciu odpadového potrubia používame len certifikované potrubia. V prípade požiadaviek zákazníka využívame aj odhlučnené kanalizačné potrubie od firmy Rehau Raupiano Plus, ktoré spĺňa najvyššie požiadavky na zvukovú izoláciu a výrazne znižuje šírenie hluku!

Vykonávame

 • Montáž a výmena vnútorných rozvodov odpadu
 • Montáž výmena kanalizácie
 • Výmenu stúpačkových odpadových potrubí
 • Montáž revíznych vpustov (čističov) pre prečistenie odpadu a kanalizácie
 • Demontáž + montáž + dodávka materiálu

Rekonštrukcia problémového potrubia a kanalizácií